Home » » Cách treo băng rôn

Cách treo băng rôn

Written By banhkemsinhnhat on Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014 | 09:19

Kĩ thuật treo băng rôn

 Hầu hết các băng rôn có thể treo bên trong hoặc bên ngoài. Đầu tiên xác định nơi bạn sẽ muốn treo các băng rôn thường xuyên nhất. Thì chắc chắn rằng bất cứ ai đang làm cho các băng rôn được cung cấp cho bạn với các lỗ grommet. Đây là những kim loại gia cố lỗ thường được đặt ở tất cả 4 góc của các băng rôn, cộng với vài chân dọc theo phía trên và dưới của các băng rôn - tùy thuộc vào kích thước. (Chúng tôi bao gồm grommets trên tất cả các băng rôn không có phí phụ thêm.) Sau đó duyệt qua các hướng dẫn của chúng tôi để xác định làm thế nào để treo một băng rôn. Tìm kiếm: treo băng rôn