Home » » Kĩ thuật treo băng rôn đứng

Kĩ thuật treo băng rôn đứng

Written By banhkemsinhnhat on Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014 | 10:11

Cách treo băng rôn đứng 

Nếu bạn không có một hàng rào tiện dụng hoặc xây dựng để treo băng rôn của bạn trên, có rất nhiều loại khán đài băng rôn. Đây có thể là đơn giản như cổ phần như các loại báo hiệu bãi đậu xe - bạn chỉ dính chúng vào mặt đất và sử dụng dây bungee để đeo các băng rôn đến các cực. Hoặc họ có thể mạnh mẽ, nặng băng rôn đứng bạn mua từ một công ty cung cấp băng rôn như chúng ta. Nếu các băng rôn là 3 × 8 feet hoặc lớn hơn, hoặc nếu bạn đang ở trong một khu vực rất nhiều gió, nó có giá trị nhìn vào băng rôn lưới để đảm bảo rằng băng rôn của bạn không thổi xuống hoặc mang ra ngoài sớm. Tìm kiếm Tìm kiếm dịch vụ treo băng rôn