Home » » Công nghệ in ấn Kĩ Thuật Số

Công nghệ in ấn Kĩ Thuật Số

Written By banhkemsinhnhat on Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014 | 22:57

In kĩ thuật số

In kỹ thuật số đề cập đến các phương pháp in ấn từ một hình ảnh kỹ thuật số dựa trên trực tiếp đến một loạt các phương tiện truyền thông. In ấn kĩ thuật số Nó thường đề cập đến in ấn chuyên nghiệp nơi công việc nhỏ chạy từ máy tính để bàn xuất bản và các nguồn kỹ thuật số khác được in sử dụng định dạng lớn và / hoặc laser lượng cao hoặc máy in phun. In kỹ thuật số có chi phí cao hơn cho mỗi trang hơn các phương pháp in offset truyền thống hơn, nhưng giá này thường được bù đắp bằng cách tránh các chi phí của tất cả các bước kỹ thuật cần thiết để làm cho bản in. Nó cũng cho phép theo yêu cầu in ấn, thời gian quay vòng ngắn, và thậm chí cả một sửa đổi của hình ảnh (dữ liệu biến) được sử dụng cho mỗi ấn tượng. Các khoản tiết kiệm trong lao động và khả năng ngày càng tăng của máy ép kỹ thuật số có nghĩa là in kỹ thuật số là đạt đến điểm mà nó có thể phù hợp hoặc thay thế khả năng công nghệ in ấn của bù đắp cho sản xuất in chạy lớn hơn của hàng ngàn tờ với giá thấp.