Home » » Cách treo băng rôn lên tòa nhà cao tầng

Cách treo băng rôn lên tòa nhà cao tầng

Written By banhkemsinhnhat on Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014 | 09:28

Cách treo băng rôn lên tòa nhà cao tầng: 

Tùy thuộc vào những gì các tòa nhà được làm bằng, điều này có thể là một nhiệm vụ. Nếu đó là vật liệu mềm như vữa, để treo băng rôn bạn có thể đi sâu bu lông thẳng vào bức tường tòa nhà. Nếu bạn treo băng rôn ở nơi có một mái hiên, nó có thể được dễ dàng hơn để buộc các băng rôn trên các mái hiên sử dụng dây. Bạn có thể muốn gọi một công ty có dấu hiệu băng rôn cài đặt chuyên nghiệp. Thậm chí nếu bạn mua một băng rôn rất lớn, không có gió cần phải chảy qua các băng rôn, do đó bạn không cần một băng rôn lưới. Tìm kiếm Tìm kiếm dịch vụ treo băng rôn